Branding

Čo je branding a prečo je dôležitý pre vašu značku?

Čo je branding a prečo je dôležitý pre vašu značku?

Aj vy sa pýtate ako vybudovať značku, ktorá je viditeľná? Odpoveďou je branding. Práve on vám dopomôže, aby si zákazníci rýchlejšie zapamätali vašu firmu a urobil z nej známu značku.

Čo je branding?

Branding je pojem, ktorý by sme mohli do slovenčiny preložiť ako budovanie značky. Mnohí ľudia žijú v omyle, že ide len o umiestnenie loga či obchodného mena na čo najviac miest. Nie je to však také jednoduché.

Ide o dlhodobý proces rozvíjania a posilňovania vizuálnej identity značky s cieľom odlíšiť sa od konkurencie. Význam brandingu je ukrytý v upresnení si základných princípov, cieľov, hodnôt a poslania spoločnosti. Mal by byť súčasťou každej marketingovej stratégie.

Branding je dôležitým prvkom každej marketingovej stratégie.

Branding značky

Úlohou brandingu značky je vytvoriť brand, ktorý sa dostane pod kožu a do povedomia zákazníkov. Tak narastá jeho kvalita a sila. V konečnom rozhodovaní zohráva hlavnú rolu práve dôvera, ktorá pridáva na sile a kvalite značky.

Vo všeobecnosti si ľudia radšej kupujú od dôveryhodnej spoločnosti, ktorá má dobré renomé. Asi vás neprekvapí tvrdenie, že značka patrí k jedným z rozhodujúcich kritérií pri kúpe produktu a preferenciách zákazníkov. Často dominuje nad samotnou kvalitou produktu.

Branding značky dostáva brand do povedomia.

Branding produktu

Branding produktu je proces vytvárania a budovania identity produktu prostredníctvom rôznych marketingových a designových prvkov. Ide o spôsob, ako sa produkt prezentuje a ako je vnímaný spotrebiteľmi. Je kľúčovým nástrojom pre vytváranie povedomia o výrobku a budovanie jeho imidžu. Skvelým príkladom je influencer marketing, ktorý je momentalne obľúbený medzi firmami. 

Cieľom branding produktu je vytvoriť pozitívny obraz, ktorý bude spájaný s výrobkom alebo službou, aby motivoval zákazníkov k ich kúpe pred konkurenčnými možnosťami. 

Predstavte si to na konkrétnom príklade. Ak by vám dali na výber dva úplne identické produkty, ale jeden z nich by bol od známej značky, zvolili by ste si s vysokou pravdepodobnosťou ten „značkový“, pretože ho vnímate ako kvalitnejší.

Branding produktu chce vytvoriť pozitívny obraz spájaný s výrobkom alebo službou.

Personal branding

Personal branding sa týka procesu budovania a riadenia jedinečnej identity prostredníctvom jednotlivca. Mnoho značiek postavili svoj brand na tvári známej osobnosti. 

Cieľom je vytvoriť jedinečný a autentický obraz, ktorý pôsobí osobnejšie a zákazníci sa s ním môžu stotožniť. Daná celebrita je zámerne vybraná, aby dokázala reprezentovať hodnoty, schopnosti a odborné znalosti, ktoré sú v súzvuku s brandom.

Branding archetypes

Používanie branding archetypov pomáha značkám definovať svoju osobnosť a komunikovať s cieľovou skupinou prostredníctvom emocionálnych a symbolických prvkov. Archetypy tak vytvárajú silnejšie prepojenie so zákazníkmi a pomáhajú značke vynikať v konkurenčnom prostredí. Inšpirácia pochádza z mýtických príbehov a ich postáv.

Aké sú často využívané branding archetypy?

 • Hrdina: Značky s týmto archetypom vnímame ako odvážne, hrdinské a schopné prekonávať výzvy (napríklad Nike a Apple). 
 • Vedúci: Takéto značky považujeme za spoľahlivé, autoritatívne a orientované na úspech (napríklad Mercedes-Benz alebo IBM).
 • Slobodný duch: Značky sú vnímané ako slobodné, kreatívne a nezávislé (napríklad Apple alebo Jeep). 
 • Každodenný človek: Tieto značky sú prístupné, autentické a priateľské (napríklad Coca-Cola alebo IKEA).
 • Milovník: Značky s týmto archetypom sa zameriavajú na vzťahy a zážitky (Godiva alebo Victoria’s Secret)
 • Svedok: Vnímame ich ako objektívne a dôveryhodné (BBC alebo The New York Times).

Rebranding

Rebranding je proces zmeny identity značky s cieľom zlepšiť jej vnímanie zákazníkmi, obnoviť jej obraz, prispôsobiť sa novým trendom alebo reagovať na zmeny v spoločnosti. Táto stratégia môže zahŕňať zmenu názvu, loga, vizuálnej identity, messagingu a ďalších prvkov, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým je značka vnímaná.

Rebranding nezahŕňa len vizuálne zmeny. Obsahuje aj hlbšie strategické premýšľanie o tom, ako značka komunikuje svoje hodnoty, posolstvo a postavenie na trhu.

Rebranding je celý proces zmien, ktorými značka reaguje na zmeny v spoločnosti.

S rebrandingom máme skúsenosti, samozrejme, aj my v Krásnô studio. Pre značku Martin Devečka sme pripravili kompletnú zmenu dizajnu a vizualnej identity. Novú šatu dostalo v prvom rade logo, ktoré symbolizuje pečať ako záruku kvality. Okrem toho sme zadefinovali jednotnú farebnú kombináciu, ktorá charakterizuje brand a všetkým výrobkom sme nadizajnovali nové obaly s jednotným vizuálom.

Branding, webstránky a online marketing

Pomáhame rásť kreatívnym nápadom.

Sound Branding

Sound branding sa zameriava na vytváranie charakteristických a jedinečných zvukových prvkov pre značky s cieľom posilniť ich identitu. Zvuk je dôležitou súčasťou celkovej stratégie brandingu na budovanie povedomia, emocionálneho pripojenia k značke, rozpoznateľnosti a odlíšeniu sa od konkurencie.

Určite všetci poznáme známe značky, ktoré využívajú sound branding, ako napríklad McDonalds či Nokia.

Aka vybudovať značku?

Ak chcete vybudovať známu značku, musíte dopredu vedieť, čo je pre vás dôležité, a čo chcete odkomunikovať. Neexistuje jedna taktika, ktorá zázračne funguje pre všetkých. Každá značka potrebuje súhru rôznych prvkov, ktoré budú práve pre ňu funkčné a efektívne.

Dizajn manuál

Dokument, ktorý obsahuje sady pravidiel a usmernení pre udržanie konzistentnosti, sa nazýva dizajn manuál. Môžete o ňom počuť už aj pod pomenovaním ako brand book alebo brand style guide.

Poskytuje jasný rámec pre vytváranie a prezentáciu nielen vizuálnych prvkov v rôznych médiách a komunikačných materiáloch s cieľom udržiavať jednotný a profesionálny vzhľad subjektu. 

Vybudovať známu značku nie je možné dosiahnuť jednou univerzálnou stratégiou pre všetkých.

Aké zložky brandingu, ktoré pomáhajú budovať značku, sú najčastejšie zadefinované v dizajn manuáli?

1. Vytvorenie loga

Návrh dizajnu loga by mal vychádzať zo základov značky, teda mal by odzrkadľovať jej vlastnosti, hodnoty, benefity, celkovú osobnosť a príbeh.

2. Typografia

Výber vhodného fontu je kľúčový. S ním brand pôsobí jednotne a uhladene. Pomôže vám vytvoriť poriadok a zároveň umožní vyjadriť osobnosť značky.

3. Farby

Mozog najprv rozpozná farbu, potom tvary a nakoniec obsah. Výber farieb je silný nástroj na vzbudenie záujmu a emócií. Pri rozhodovaní o lichotivej farebnej kombinácii k hodnote vášho brandu použite poznatky zo psychológie jednotlivých farieb.

4. Identifikácia cieľového publika

Pri každej marketingovej stratégii je dôležitým faktorom poznať svojho zákazníka a definovať jeho osobnosť. Ak budete vedieť ako rozmýšľa či koná, budete tomu môcť prispôsobiť celú stratégiu.

5. Tón hlasu

V rámci značky si musíte vždy zachovať jednotný tón, akým komunikujete so svojimi zákazníkmi, vrátane výberu slov, štýlu a emocionálneho tónu. Budete vykať alebo tykať? Chcete pôsobiť formálne či neformálne, seriózne či zábavne, racionálne či emocionálne?

6. Slogan

Počujete slovné spojenie „Just do it“ a hneď si ho spojíte so známou značkou Nike? Práve zapamätateľný slogan (claim) vás odlíši od konkurencie a zákazníci si vás jednoduchšie zapamätajú.

Aké známe značky sú inšpiráciou vo svete brandingu?

Existuje mnoho známych značiek, ktoré profesionáli považujú za príklady ukážkového brandingu. Vyznačujú sa jedinečnou vizuálnou identitou, efektívnym komunikačným štýlom a schopnosťou budovať silné pripojenie s cieľovou skupinou. Ktoré to napríklad sú?

Apple

Spoločnosť Apple sa v technologickom priemysle dostala na vrchol svojou konzistentnosťou, minimalistckým dizajnom či komunikáciou k zákazníkom. Zároveň jej úspešnosť tkvie v silnom zameraní na inovácie a technolologický vývoj. 

Apple sa snaží vytvárať produkty, ktoré zákazníci potrebujú a chcú, nie iba produkty, ktoré majú konkurenciu. Naviac šikovne vytvorili komplexný ekosystém, kde sa produkty a služby vzájomne dopĺňajú. Zákazníci, ktorí raz investujú do jedného produktu Apple, majú tendenciu zostávať v ekosystéme a kupovať ďalšie produkty. „Odhryznuté jablko“ si tak všetci spájajú s kvalitou a hodnovernosťou.

Spoločnosť Apple vytvorila komplexný ekosystém, v ktorom sa jednotlivé produkty vzájomne dopĺňajú.

Nike

Značka Nike patrí k najúspešnejším značkám na svete so silnou vizuálnou identitou, ktorá zdôrazňuje dynamiku a športovú vášeň. 

Jeden z najuznávanejších logotypov Swoosh (krátka čiarka v tvare polmesiaca) spolu s jednoduchým a silným sloganom Just Do It vytvárajú ikonický vizuálny a slovný prvok. Ľahko si ich zapamätá a identifikuje ktokoľvek vo svete. 

Nike sa snaží vytvoriť emocionálny príbeh a pripojenie so svojimi zákazníkmi. Ich reklamy často zdôrazňujú odhodlanie, víziu a vôľu prekonávať prekážky, s čím sa zákazníci môžu identifikovať a považovať značku za súčasť svojho životného štýlu. 

Taktiež firma dlhodobo spolupracuje so športovými hviezdami a slávnymi osobnosťami, čo prispieva k prestíži a autorite značky. Sponzorovanie známych športovcov, ako je Michael Jordan či LeBron James, posilňuje športový charakter a hodnoty Nike. 

Aktívne sa angažuje aj v otázkach diverzity a inklúzie. Ich kampane často zdôrazňujú rôznorodosť a nebojácne zaujímajú postoj k spoločenským záležitostiam.

Branding spoločnosti Nike patrí k najúspešnejším vo svete.

Coca-Cola

Medzi najznámejšie značky vo svete určite patrí Coca-Cola. Charakteristický dizajn obalu, logo v červeno-bielej kombinácii farieb a tvar fľaše sú silné vizuálne prvky, ktoré sú okamžite rozpoznateľné. 

Coca-Cola má dlhú a bohatú históriu, ktorá je spájaná s pozitívnymi emóciami a spoločenskými udalosťami. Táto tradícia prispieva k vnímaniu značky ako ikony a súčasti kultúry. Jej príťažlivosť prekonáva kultúrne a jazykové bariéry. Zaujíma rôzne generácie a demografické skupiny. 

Vždy bola schopná vytvárať úspešné a zapamätateľné marketingové kampane. Napríklad vianočná reklama so Santa Clausom, ktorá sa stala súčasťou populárnej kultúry. 

Coca-Cola neustále prichádza s novými variantmi a inováciami v rámci svojich produktov (napr. Coca-Cola Zero, Diet Coke). Týmto spôsobom sa prispôsobuje meniacim sa preferenciám zákazníkov. 

Značka sa zúčastňuje aj na charitatívnych a spoločenských iniciatívach, ako je ich úsilie v oblasti ochrany životného prostredia a podpora vzdelávania. Často vstupuje do sponzorských dohôd a partnerstiev, najmä v oblasti športu a kultúry. Tieto asociácie posilňujú obraz značky a zvyšujú jej viditeľnosť.

Branding spoločnosti Coca-Cola vyniká pomedzi iné známe značky.

Ako merať úspešnosť brandingu?

Existuje niekoľko spôsobov, ako merať úspešnosť brandingu, čo je kritickým krokom pre zhodnotenie efektívnosti:

 • Zisťovanie povedomia o značke – Výskumy alebo ankety môžu poskytnúť informácie o tom, ako dobre je vaša značka rozpoznávaná medzi spotrebiteľmi.
 • Spotrebiteľské správanie – Meranie zmeny v správaní zákazníkov, ako je zvýšená lojalita, opakovanie nákupov a predĺžená trvanlivosť zákazníckych vzťahov, môže indikovať úspech brandingu.
 • Finančné ukazovatele – Analýza finančných výsledkov (tržby, ziskovosť, a návratnosť investícií (ROI)) môže odhaliť vplyv brandingových opatrení na podnikanie.
 • Online analýza – Monitorovanie online aktivít, vrátane sociálnych médií, vyhľadávačov a webových stránok, vám môže poskytnúť pohľad na to, ako sa značka angažuje a interaguje so svojou cieľovou skupinou.
 • Konkurenčná analýza – Porovnávanie výkonnosti značky s konkurenciou môže dať perspektívu o tom, ako dobre sa vám darí v porovnaní s inými hráčmi na trhu.
 • Zákaznícka spätná väzba – Sledovanie hodnotení, recenzií a komentárov zákazníkov vám poskytne pohľad na to, ako je značka vnímaná a aký vplyv má na spotrebiteľov.

Top trendy v brandingu

Branding ako dynamická oblasť sa mení v čase. V posledných rokoch k výrazným prvkom patrili:

 • minimalizmus (jednoduché, čisté a elegantné vizuálne prvky)
 • diverzita a inklúzia (zastúpenie rôznych etnických skupín, pohlaví a kultúr)
 • ekologická zodpovednosť
 • user-generated content (zapojenie zákazníkov do tvorby obsahu a budovanie komunity okolo značky)

Obsah článku