Prečo je branding dôležitý pre vašu značku?

Prečo je branding dôležitý pre vašu značku?

Nie je prekvapením, že každý chce, aby jeho značka bola viditeľná. Práve branding vám dopomôže k tomu, aby si vašu značku vaši zákazníci oveľa rýchlejšie zapamätali. Silná značka pomáha udržať si miesto v mysli vašich potenciálnych zákazníkov.


Mnohí ľudia žijú v omyle, že branding je len o umiestnení loga či obchodného mena na čo najviac miest. Nie je to však také jednoduché. Ide o
dlhodobé budovanie značky, kedy si upresníte základné princípy, ciele, hodnoty a poslanie spoločnosti. Musíte vedieť, čo je pre vás dôležité, a čo chcete odkomunikovať.

Pomocou brandingu vytvoríte jedinečnú identitu, vďaka ktorej si vás jednoducho zapamätajú a obľúbia. Pomôže vám vyformovať značku, ktorá dokáže upútať pozornosť zákazníkov a následne z nich urobiť verných kupujúcich.

Veľa ľudí vidí značku ako súčasť produktu, ktorá prostredníctvom nej ukazuje svoju kvalitu a hodnotu. Predstavte si, že zákazníkovi ukážete dva úplne identické výrobky, ale len jeden z nich bude „značkový“. Takmer vždy si vyberú práve tento, lebo budú veriť, že je kvalitnejší.

Môžeme si to ukázať na konkrétnom príklade. Napríklad taká spoločnosť Apple, ktorá poukazuje na jedinečnosť svojich produktov neustálymi inováciami. V technologickom priemysle sa dostala na vrchol svojou konzistentnosťou, jednotným dizajnom či komunikáciou k zákazníkom. Práve toto je ukážkový príklad úspešného brandingu, kedy „odhryznuté jablko“ si všetci spájajú s kvalitou a hodnovernosťou.

V konečnom rozhodovaní zákazníka zohráva hlavnú rolu dôvera. Vo všeobecnosti si ľudia radšej kupujú od dôveryhodnej značky, ktorá má renomé a jej meno je známe. 

Branding vs. marketing

Zamieňanie si pojmov marketing s brandingom je u mnohých problém. Niektorí medzi nimi nevidia rozdiel, no v skutočnosti každý z nich má inú úlohu. Pri marketingu sa snažíte ovplyvniť potencionálnych zákazníkov, aby si kúpili váš produkt alebo službu. Na druhej strane branding predstavuje skôr stratégiu, vďaka ktorej zákazníci uprednostnia práve ten váš produkt namiesto konkurenčného. Branding by sme mohli nazvať aj pridanou hodnotou značky, za ktorú sú ľudia ochotní priplatiť.

Zjednodušene povedané, marketing je reklama, ktorá dostáva vaše výstupy k publiku. Branding ale z vášho produktu urobí niečo, vďaka čomu ho budú vyhľadávať.

Každá značka = individuálny branding

Samotný branding nepozostáva len z jedného prvku, ale celej sústavy. Neexistuje jedna taktika, ktorá zázračne funguje pre všetkých. Každá značka potrebuje súhru iných prvkov, ktoré budú pre ňu funkčné a efektívne.

Najvýraznejšie zložky brandingu, na ktoré by ste mali upriamiť pozornosť:

  • Logo – Prvok, ktorý si asi väčšina predstaví ako prvý, keď sa rozpráva o brandingu. Samozrejme, je podstatnou súčasťou značky. Od neho sa následne odvíjajú ďalšie prvky. Návrh dizajnu loga by mal vychádzať zo základov značky, teda mal by odzrkadľovať jej vlastnosti, hodnoty, benefity, celkovú osobnosť a príbeh.
  • Typografia – Zdá sa to ako maličkosť, no výber vhodného fontu je kľúčový. S ním brand pôsobí jednotne a uhľadene. Pomôže vám vytvoriť poriadok a zároveň umožní vyjadriť osobnosť vašej značky.
  • Farby – Vedecky je dokázané, že mozog najprv rozpozná farbu, potom tvary a nakoniec obsah. Preto výber farieb je silný nástroj na vzbudenie záujmu a emócií. Skvelým tipom pri rozhodovaní o lichotivej farebnej kombinácii k hodnote vášho brandu je použiť poznatky zo psychológie jednotlivých farieb.
  • Cieľové publikum – Pri každej marketingovej stratégii je dôležitým faktorom poznať svojho zákazníka a definovať jeho osobnosť. Ak budete vedieť ako rozmýšľa či koná, budete tomu môcť prispôsobiť celú stratégiu.
  • Tón hlasu – V rámci značky je podstatné zachovať si jednotný tón, akým komunikujete so svojimi zákazníkmi, vrátane výberu slov, štýlu a emocionálneho tónu. Budete vykať alebo tykať? Ako chcete pôsobiť – formálne či neformálne, seriózne či zábavne, racionálne či emocionálne? Odpovede na tieto a podobné otázky vám pomôžu zadefinovať tón hlasu, a tak sa odlíšiť od konkurencie, udržať konzistentnosť a identifikovať sa smerom k verejnosti.
  • Slogan – Počujete slovné spojenie „Just do it“ a hneď si ho spojíte s konkrétnou značkou? Práve zapamätateľný slogan (claim) je výhoda, ktorá vás odlíši od konkurencie a zákazníci si vás jednoduchšie zapamätajú. Väčšinou býva stručný, ale výstižný.

Ešte stále sa pýtate, prečo je branding tak dôležitý? Jeho komplexnosť si vyžaduje čas, no bez pevných základov to nepôjde. Len s ním sa dokážete odlíšiť od konkurencie a vyzdvihnúť, v čom je práve vaša značka jedinečná a prečo by si mali zákazníci vybrať práve vás.

PRO TIP:

Spôsobov ako vybudovať úspešnú značku je mnoho, no tie najvýraznejšie spája jedna spoločná vlastnosť – KONZISTENTNOSŤ. Či už je pre vás najdôležitejší prvok tón hlasu alebo ktorýkoľvek iný, vždy sa snažte byť konzistentný a budujte značku na jednotnom základe, ktorý zákazníkov nebude mýliť.

Predchádzajúci článok

10 strategií ako sa pripravit....

Nasledovný článok

Ako vybudovať unikátnu...