Ako vybudovať unikátnu firemnú kultúru?

Ako vybudovať unikátnu firemnú kultúru?

Ako sa postaviť problémom a konfliktom vo firme? Ako spolupracovať s kolegami? Aká bude reakcia zamestnávateľa, keď mu jeho zamestnanec odprezentuje vlastné návrhy? Práve firemná kultúra rieši a zameriava sa na takéto a podobné otázky.


Kde nie je nastavená zdravá firemná kultúra, tam sa len ťažko môže uplatňovať efektívna stratégia firmy. Nezáleží na veľkosti vašej spoločnosti, či máte 10 alebo 100 zamestnancov.
Firemná identita je kľúčová v každej organizácii na dosiahnutie kvalitných výsledkov.

Dynamickejší, komplexnejší a konkurenčne náročnejší – taký je svet súčasného podnikania. Ak chce firma predísť konkurenciu a neustále napredovať, musí sa zamerať na hodnoty vo vnútri spoločnosti. A práve konzistentná firemná kultúra je základom na ich dosiahnutie.

Nevytvorí sa ale sama. Ani zďaleka to nie je o poskytnutí masážnych kresiel, o neobmedzenom prístupe kávy či sladkého občerstvenia. Koncept pozitívnej firemnej kultúry už dospel od prvoplánových nápadov k praktickým stratégiám riadenia a k inovatívnym postupom, ktoré sú stavebným pilierom prosperujúcej organizácie.

Čo je firemná kultúra?

Nejde o model správania, ktorý si niekto vymyslel a spísal na papier za manažérskymi dverami firmy. Jej výsledkom nie je zoznam dobre znejúcich fráz zavesený na stene, ktorý si zamestnanci nevšímajú.

Ak máme firemnú kultúru opísať „príručkovo“, tak by to znelo asi takto: Firemná kultúra je súbor hodnôt, noriem, presvedčení, etiky a postojov, ktoré spoločnosť charakterizujú. Zahŕňa v sebe množstvo prvkov, medzi ktoré patria aj pracovné prostredie, ľudia, príbeh, poslanie spoločnosti a štýl vedenia.

Ako sme už spomínali, organizačná kultúra je postavená hlavne na hodnotách firmy. Podľa nich sa identifikujú a definujú vízie, ciele firmy a jasný plán na ich splnenie, čo následne celkovo vplýva na pozitívne prostredie v spoločnosti.

Možno vám to znie príliš komplikovane. Firemnú kultúru môžeme v jednoduchosti opísať ako spôsob, akým vo firme robíme veci a ako celkovo premýšľame v každej oblasti fungovania. Každá organizácia má vlastnú víziu úspechu, podľa ktorej formuje ciele na ich dosiahnutie. Jej jasné pochopenie tak môže manažérom pomôcť vytvoriť tie správne hodnoty.

Na jednotlivcoch záleží

Zdravá firemná kultúra podporuje nielen majiteľov, ale aj zamestnancov, ktorí vstupujú do procesu utvárania firemnej kultúry a prispievajú svojimi rozmanitými schopnosťami a skúsenosťami. V ideálnom prípade firemná kultúra spája zamestnancov, aby spoločne dosahovali vízie, s ktorými sa dokážu všetci stotožniť. Zameriava sa na medziľudské vzťahy, ako kolegovia dokážu medzi sebou fungovať, predávať si informácie alebo ako dokážu riešiť konflikty na pracovisku.

Zamestnanci majú z práce väčšiu radosť, keď sú ich potreby a hodnoty v súlade s ich zamestnávateľmi. Nielenže vďaka pozitívnej firemnej kultúre dokážu budovať lepšie vzťahy so spolupracovníkmi, ale zároveň ľahšie prekonajú prekážky a zvládnu stres.

Koniec koncov úspech každej spoločnosti spočíva v práci jednotlivcov, ktorých rozhodnutia ovplyvňujú úspech celého tímu. Dobre koncipovaná firemná kultúra vytvára prostredie pre motivovanejších a produktívnejších pracovníkov.

Robia si len svoju prácu, alebo ňou naozaj žijú? Vážia si svoje miesto, alebo by ho kľudne aj hneď vymenili? Firemná kultúra predstavuje presne tento rozdiel či ide len o radového zamestnanca alebo člena tímu.

Prečo je dôležitá firemná kultúra?

Aj po vysvetlení definície firemnej kultúry ste si stále neistý, načo vám asi bude? V prvom rade každá firma má kultúru. Z prieskumu z roku 2018 vyplýva, že až 65 % lídrov považuje firemnú kultúru za dôležitejšiu ako firemnú stratégiu. Napriek tomu jej často firmy nevenujú dostatočnú pozornosť alebo až keď niečo v spoločnosti prestáva fungovať.

Firemná kultúra ovplyvňuje takmer všetky segmenty spoločnosti od efektivity, celkového úspechu až po hospodársky výsledok. Prispieva tiež k identite vašej značky. S ňou nielen jednoduchšie získate, ale hlavne si udržíte kvalitných zamestnancov. Rovnako vás zákazníci budú vnímať kladne, ak sa k zamestnancom správate s úctou a rešpektom, a tak vytvárate príjemné firemné prostredie. 

Ako vybudovať firemnú kultúru?

  • Určte si hodnoty vašej firmy
  • Stanovte si realistické ciele firemnej kultúry (rozmanitosť, inklúzia, zdieľanie hodnôt)
  • Zapojte zamestnancov – spätná väzba je podstatným prvkom pre napredovanie každej organizácie

Firemnú kultúru formuje mnoho vecí, napríklad odvetvie, krajina pôsobenia, veľkosť. Najviac ju ale budujú práve hodnoty, postoje a vízie najvplyvnejších ľudí vo firme. Tí majú najväčší vplyv a dosah na zvyšok organizácie, a tak ich dokážu preniesť ďalej.

Vytvorenie kultúry môže prebiehať organicky s vedomým podieľaním sa manažérov spoločnosti. Je to ale dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje čas, úsilie, pozornosť, interakcie napríklad vo forme workshopov či iných spoločných aktivít medzi manažmentom a zamestnancami.

Firemná kultúra ovplyvňuje takmer všetky segmenty spoločnosti od efektivity, celkového úspechu až po hospodársky výsledok. Prispieva tiež k identite vašej značky. S ňou nielen jednoduchšie získate, ale hlavne si udržíte kvalitných zamestnancov. Rovnako vás zákazníci budú vnímať kladne, ak sa k zamestnancom správate s úctou a rešpektom, a tak vytvárate príjemné firemné prostredie. 

PRO TIP:

Vyhorenie, stres alebo mobbing na pracovisku je len pár príkladov, ktoré ovplyvňujú duševné zdravie zamestnancov. Spoločnosť by nemala zabúdať ani na tento atribút, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry. Mala by pracovať na ideálnych podmienkach pre zdravý a tvorivý rast zamestnancov, čo nakoniec pozitívne ovplyvní aj celkové fungovanie firmy.

Predchádzajúci článok

Prečo je branding dôležitý....

Nasledovný článok

5 tipov pri tvorbe web stránky...