Ako použiť videá na sociálnych sieťach pre zvýšenie interakcie?

Ako použiť videá na sociálnych sieťach pre zvýšenie interakcie?

Video na sociálnych sieťach sa stalo neodmysliteľnou súčasťou dnešnej doby. Využívanie videa ponúka efektívny spôsob, ako zvyšovať interakciu a upútať publikum. Zahrnúť video obsah, pri tvorbe stratégie pre sociálne siete, je určite vhodným krokom pre dosiahnutie najlepších výsledkov.

 

Video generuje viac zdieľaní ako textový a obrázkový obsah dohromady. Video formát umožňuje vytvoriť posolstvo sprostredkované, do krátkeho, no výstižného obsahu, ktorý zaujme publikum spôsobom, ktorý statické príspevky dosiahnuť nedokážu. Ak správne nastavíte stratégiu a ciele pre video marketing, môžete výrazne zvýšiť viditeľnosť svojej značky a prilákať potenciálnych zákazníkov. 

Voľba druhu videa, ktoré chcete zdieľať

Stories / Príbehy – sú krátke videá, ktoré zmiznú po 24 hodinách. Tieto príspevky sa stali veľmi populárnymi, pretože umožňujú užívateľom prezentovať svoj život v reálnom čase a neformálnym spôsobom. Rovnako tak umožňujú spoločnostiam zdieľať momenty zo zákulisia, zákaznícke príbehy alebo novinky o produktoch alebo službách.

Krátke videá – majú obvykle trvanie od 5 sekúnd do 1 minúty. Ich cieľom je rýchlo a efektívne komunikovať určitú myšlienku alebo posolstvo. Sú obľúbené, pretože v krátkom čase majú schopnosť prilákať pozornosť diváka. Krátke videá často využívajú rôzne vizuálne efekty a pútavú hudbu v závislosti od toho, čo chce autor videa dosiahnuť.

Dlhé videá – presahujú dĺžku 1 minúty a poskytujú divákom hlbšie a podrobnejšie informácie o určitej téme. Dlhé videá sú vhodné napríklad na budovanie značky.  

Live / Priame prenosy – umožňujú používateľom vysielať video obsah v reálnom čase. Vyvolávajú interakciu s publikom a zdieľanie okamžitých udalostí, ako sú napríklad koncerty, školenia, alebo diskusie.

Dôležité je zamyslieť sa nad tým, ako bude video fungovať vo vašej marketingovej stratégii a ako zapadne do obsahu, ktorý zverejňujete na sociálnych sieťach. Rovnako podstatné je plánovať dopredu a premyslieť si tri  základné body: 

  •  Aké dlhé má byť video?
  • Čo potrebujeme komunikovať / aké posolstvo chceme komunikovať?
  • Čo je potrebné zobraziť / čo má divák vidieť? 

 

Rozhodujúcich je prvých pár sekúnd. Ak video neupúta pozornosť používateľa v prvých 3 sekundách, je vysoko pravdepodobné, že ho prestane pozerať a odíde.

Prinášame niekoľko tipov a postupov, ktoré môžete použiť na zlepšenie výkonu vašich videí a zvýšenie interakcie:

  1. Vytvorte zaujímavý náhľad – Náhľadový obrázok (thumbnail) je prvým dojmom, ktorý sledovatelia získajú. Vytvorte preto náhľadový obrázok, ktorý priláka pozornosť a podnieti sledovateľov k prehratiu videa.
  2. Dĺžka videa – Dĺžka by mala byť primerane krátka na to, aby sledovatelia udržali pozornosť. Pokiaľ ide o sociálne siete, ako je Instagram alebo TikTok, kratšie videá do 60 sekúnd majú väčšiu šancu, že budú sledované až do konca.
  3. Používajte text vo videu – Použite textové prvky, ktoré pomôžu vysvetliť, čo sa vo videu deje. To pomôžete divákom lepšie porozumieť obsahu videa aj bez zvuku.
  4. Vysvetlite, o čom video je – V popise videa popíšte, prečo by ho sledovateľ mal pozerať a čo sa z videa dozvie.
  5. Call-to-Action – Nezabúdajte ani na výzvu k akcii. Môžete sledovateľov požiadať o like, komentár alebo zdieľanie videa. Užitočnými sú aj prehľadné linky a výzva na preklik k vašej domovskej stránke. 
  6. Pravidelný obsah – Pravidelné prispievanie príspevkov vám pomôže udržať sledovateľov aktívnych a zvyšovať interakciu na vašom profile. Pokiaľ sa vám podarí vytvoriť pravidelný harmonogram obsahu videí, vaši sledovatelia budú očakávať nové príspevky a budú sa na ne tešiť.

PRO TIP:

Kvalita videa je dôležitá – kvalitné video môže zvýšiť aktivitu a záujem sledovateľov, pretože niektoré sociálne siete majú algoritmy, ktoré preferujú videá s vyššou kvalitou a lepšie ich umiestňujú v odporúčaniach divákom. Dajte si pozor na osvetlenie, zvuk a všeobecnú estetiku videa. 

Predchádzajúci článok

Marketingová
stratégia ...

Nasledovný článok

Ako na Google
Analytics 4...